Mua hộ phú quốc

Bánh Cuốn Nóng (phần)

25.000 đ

Mô tả sản phẩm

Quán Sáu;Thịt nướng,chả lụa

Món thêm

BÁNH CUỐN,ƯỚT NÓNG-SÁU

Số 29-Mạc Cửu-Dương Đông-PQ-KG

  07.07.07.9892

           

  06:00 AM - 15:00 PM